Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Skolas tehniskie darbinieki
Skolas tehniskie darbinieki

 

Valērijs Biļjukins saimniecības pārzinis
Lelde Lobodinska  grāmatvede
Rita Indersone lietvede
Lana Rezanoviča medmāsa
Tatjana Karpova dežurante
Milka Trojanovska dežurante
Sarmīte Ķēniņa garderobiste
Jeļena Zaharova apkopēja
Oksana Kapitančuka apkopēja
Ingrīda Markaine apkopēja
Zinaīda Nosikova apkopēja
Irina Fišteina apkopēja
Irina Skujiņa apkopēja
Ļubova Afanasjeva apkopēja
Jānis Peirags elektriķis
Gunārs Kososlapovs tehniskais strādnieks
Vladimirs Biļukins sētnieks

 

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas