Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece izglītības jomā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

 

2019./2020. mācību gadā – Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā

Mācās 399 skolēni
Strādā 36 skolotāji.
Skolā ir 18 klašu komplekti.

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas  vīzija

 

Skola sekmē vispusīgi attīstīta un lietpratīga skolēna iespējas apgūt zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības; veido sociāli atbildīgu personību, kura ar prieku un interesi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

 

Mācību un audzināšanas darba mērķi un uzdevumi

  1. Gatavošanās jaunā mācību satura un mācīšanās pieejas ieviešanai no 2020. gada 1. septembra.
  • Mācību procesa pilnveide, izmantojot inovatīvās idejas;
  • Individuāla diferencēta pieeja skolēna personības izaugsmei.
  1. 2019./2020. mācību gads “Tehnoloģiju gads!”
  • Digitālo kompetenču un vides aktivitāšu īstenošana “Tehnoloģiju gadā”.

  3.Iesaistīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gatavošanās procesā un pasākumos. 

Mūsu klases, uzsākot 2019./2020. mācību gadu

 

1.a
1.a

1.a klase, audzinātāja Valentīna Celmiņa

1.b
1.b

1.b klase, audzinātāja Kristīne Hiršfelde

2.a
2.a

2.a klase, audzinātāja Rudīte Miklaševiča

2.b
2.b

2.b klase, audzinātāja Zanda Zvirbule

3.a
3.a

3.a klase, audzinātāja Gunita Oknova

3.b
3.b

3.b klase, audzinātāja Inga Orbidāne

4.a
4.a

4. a klase, audzinātāja Ilze Bērtaite

4.b (2)
4.b (2)

4.b klase, audzinātāja Elita Masaļska

5.a
5.a

5.a klase, audzinātājs Ilvars Ruņģis

5.b
5.b

5.b klase, audzinātāja Zita Krūmiņa

6.a
6.a

6.a klase, audzinātāja Ilga Jēgere 

6.b
6.b

6.b klase, audzinātāja Gita Šverina

7.a
7.a

7.a klase, audzinātāja Inita Šteinerte

7.b
7.b

7.b klase, audzinātāja Indra Būmane

8.a
8.a

8.a klase, audzinātāja Agnese Sprūģe

8.b
8.b

8.b klase, audzinātāja Zigrīda Lilinfelde

9.a (2)
9.a (2)

9.a klase, audzinātāja Sarmīte Krūmiņa

9.b
9.b

9.b klase, audzinātāja Ing Kuple 

 

 

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas