Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

 

01_09_skolotaji1
01_09_skolotaji1

 Vārds, uzvārds  amats
Līga Zaķe skolas direktore, sākumskolas pedagoģe
Inita Pabērza direktores vietniece izglītības jomā, ķīmijas pedagoģe
Maira Vimba direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras pedagoģe
Tamāra Balode speciālā pedagoģe
Indra Būmane  angļu valodas, ģeogrāfijas un dabaszinātnes pedagoģe
Valentīna Celmiņa  sākumskolas pedagoģe
Artjoms Grudcins sporta pedagogs
Ilga Jēgere matemātikas un informātikas pedagoģe
Atis Kovaļovs sporta pedagogs
Ilvars Ruņģis informātikas un zēnu mājturības pedagogs
Sarmīte Krūmiņa  matemātikas pedagoģe
Zita Krūmiņa vēstures un sociālo zinību pedagoģe
Inga Kuple vizuālās mākslas pedagoģe
Valda Liepiņa mūzikas pedagoģe
Zigrīda Lilinfelde meiteņu mājturības un matemātikas pedagoģe
Vita Pavlovska sākumskolas pedagoģe
Rudīte Miklašēviča sākumskolas pedagoģe
Gunita Oknova  sākumskolas pedagoģe
Inga Orbidāne sākumskolas pedagoģe
Rasma Remese vācu valodas pedagoģe
Agnese Sprūģe angļu valodas pedagoģe
Inita Šteinerte krievu valodas pedagoģe
Gita Šverina latviešu valodas un literatūras pedagoģe
Kristīne Hiršfelde sākumskolas pedagoģe
Natālija Volkonovska angļu valodas pedagoģe
Zane Zamberga psiholoģe
Kristīne Zolte skolas bibliotekāre, angļu valodas pedagoģe
Zanda Zvirbule sākumskolas pedagoģe
Dita Gaigala sociālā pedagoģe
Sanita Šteina mūzikas pedagoģe
Juris Jefremovs ķīmijas pedagogs
Edgars Jēkabsons izglītības interešu pedagogs
Tamāra Kronberga fizikas pedagoģe
Ilze Bērtaite angļu valodas, latviešu valodas un literatūras pedagoģe

 

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas