Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā izdoti atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem.

Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  • matemātikā: rakstiski – 26. februārī. 

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
  • matemātikā – 27. februārī;
  • dabaszinībās – 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

  • latviešu valodā: rakstu daļa – 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
  • matemātikā – 2. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē – 9. jūnijā.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 183 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”. 

  “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.  

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas