Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā izdoti atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem.

Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

 

 

9.klasē:

  • Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs - 24. - 28. aprīli.  

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību

Eksāmeni notiek:

  • angļu valodā - 22. -24. maijs;
  • latviešu valodā - 27.maijs; 28.-29.maijs; 1.-2.jūnijs;
  • matemātikā – 4. jūnijs.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 132 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”. 

  “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.  

Informācija, kas  ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2023.gadā >> Saite<<

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas