Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

RĪKOJUMS
Tukumā
13.05.2022.                                                                                                                 Nr. EBU/1-9/22/31

Par izglītības programmu īstenošanai

izmantojamo mācību literatūru 

APSTIPRINĀT Skolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu (pielikumā) 2022./2023. mācību gadam.
Pamatojums: Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumu Nr.528 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 2. daļas 2.13. apakšpunktu
     Direktore                                                                                            L. Zaķe

 

Mācību grāmatu saraksts

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas