Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

RĪKOJUMS  Nr. 7

15.05.2018.                

 Par izglītības programmu īstenošanai izmantojamo mācību literatūru 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumu Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.punkta 3.14.apakšpunktu, APSTIPRINĀT Skolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstus (pielikumā) 2018./2019. mācību gadā.

     Direktore                                                                                            A. Ozerinska

Mācību grāmatu saraksts

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas