Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Konkursi, konkursi!

       Savas zināšanas un prasmes taču jāpārbauda un jānostiprina. Nu, protams! Tādēļ netiek palaista garām neviena iespēja. Mūsu skolas skolēni labprāt piedalās un iesaistās dažādos konkursos.

       Marta Ansone, Nikola France,Nikola Grīva un Maija Baumane piedalījās Tukuma novada rīkotajā konkursā SMART – Smaidi! Mācies! Atmini! Radi! Tiekamies! Meitenēm ļoti labi veicās 1.kārtā, un viņas tika uzaicinātas uz 2.kārtu. Turēsim īkšķus par viņām 18.janvārī. Lai izdodas!

        Gusts Upmanis, pēc uzvaras pusfinālā “Gudrs vēl gudrāks”, turpināja piedalīties finālā. Kā viņam veicās finālā skatīsimies TV 3.februārī. Bet šo piektdien, 20.janvārī, vērosim Gusta pusfināla spēli.

Patiesi lepojamies ar mūsu skolēniem!


Baltā stunda

      Balts sniedziņš krīt uz skujiņām, un maigi dziedot pulkstens skan... Un pulkstenis jau nozvanījis 1.semestra beigas. Klases eglītes, priekšnesumi un Ziemassvētku jampadrači kopā ar vecākiem un , protams, Baltā stunda, kad skolas direktore Līga Zaķe un direktores vietniece mācību jomā Inita Pabērza saka paldies skolēniem par labām, teicamām un izcilām sekmēm.

 

koncerts_15_11
koncerts_15_11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu apskats pirmajā Novembra nedēļā!

Skolēni atgriezušies no brīvlaika ar sparu un enerģiju uzsāka skolas ikdienu. Nedēļa bija notikumiem bagāta.


     7.a klase jau pirmdienas rītā devās ceļā uz Ventspili, lai iepazītu iespējas un darbotos radošajās darbnīcās zinātniskajā centrā VIZIUM. Skolēni pikseļu darbnīcā veidoja dažādus ornamentus, ūdens pasaulē uzņēma animācijas filmiņas. Pēc tam pārgājiens gar jūru no Liepenes līdz Staldzenei.
     Skolā gan pirmdienā valdīja nedaudz mistiska noskaņa, jo šur tur bija sastopams kāds mošķītis vai maza raganiņa. Bija taču Halovīna svētki, tādēļ pēc stundām, kad jau iestājās vakara krēsla, skolā valdīja smiekli un maskošanās ballītes.
    Pirmklasnieki savukārt priecājās un spēlēja lielo cirku, ko bija izveidojusi 9.b klases jauniešu projekta grupa.
    Pirmdienas pēcpusdienā notika Tukuma novada jauniešu iniciatīvas projekta noslēguma pasākums, jaunieši prezentēja paveikto, cienāja pedagogus ar MILZU produkciju, aicināja skolotājus izspēlēt Cirku pašu rokām. Projekta dalībnieki saņēma paldies no skolas direktores – lielu garšīgu torti!
    Otrdienā 3. klasītes vienojās kopīgās pašu veidotās galda spēlēs, izmēģināja paši pirms piedāvāt citiem savas spēles. Malači!
   Trešdienā 1.b klasīte projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Salmu muzeju.
   Ceturtdienā “Latvijas skolas somas” piedāvājumu baudīja 2. un 3.klases. Mākslinieces Daigas Kaufmanes vadībā eksperimentēja un gleznoja ar krāsainām smiltīm.
   Ceturtdiena atnesa prieku par mūsu skolas 8.b klases audzēknēm Angelīnu Šimkūnu un Elīnu Lamberti par veiksmīgu sava mācību uzņēmuma ”LIPSTAR” prezentāciju. Paldies meitenēm un interešu izglītības skolotājai Ditai Gaigalai.
Lūk, Novembris jau ieskrējies!

 

IMG_20190117_133243
IMG_20190117_133243

Tikšanās ar Juri Celmiņu

Šogad aprit 28. gadskārta kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas Neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Mūsdienu jaunatnei neticams liekas fakts, ka cilvēki bija tik vienoti ar tik ļoti izteiktu patriotismu un dzimtenes mīlestību. Vienotība, kopīga ideja – nosargāt ilgi gaidīto brīvību, šīs sajūtas bija cilvēku aktivitāšu pamatā.  Tas bija satraukuma pilns laiks, laiks, kurš ik gadu janvāra dienās atgādina par asiņainajiem notikumiem Rīgā.

6.a un 6.b klases audzinātājas Inita Šteinerte un Indra Būmane saviem audzēkņiem  17.janvārī organizēja tikšanos ar vienu no Tukuma Tautas Frontes dibinātājiem Juri Celmiņu. Jaunieši bija sagatavojuši jautājumus par barikādēm, par tā laika notikumiem. Daudzi jau atmiņu stāstus bija dzirdējuši no saviem vecvecākiem, tomēr J.Celmiņa stāstītais izraisīja patiesu interesi, jo reizēm skaļie skolēni uzmanīgi klausījās. Stāstījums ļāva skolēniem iztēloties  Rīgas ielas - ar dzelzsbetona bluķiem, ar traktoriem un smagajām automašīnām. Kāds noteikti aizdomājās par ugunskura dūmiem un siltajiem pīrādziņiem, un karsto tēju termosos, kurus sagādāja Rīgas iedzīvotāji cilvēkiem, kas bija  atbraukuši no Latvijas laukiem.

Juris Celmiņs bija viens no tiem Augstākās Padomes deputātiem, kuri 1990.gada 4.maijā nobalsoja par Latvijas Neatkarības atjaunošanu. Tāpēc ne velti viņa un viņa domubiedru  mērķis bija apvienot cilvēkus Tukumā, izveidojot Tautas Frontes nodaļu.

Pēc sarunas jauniešiem likās, jā, tas bija interesants laiks…jā, bet satraucoši baismīgs. Jo neviens nezināja sākumā, kā viss izvērsīsies. Vai atkal kādi varas kāres alkstoši spēki neapslāpēs latviešu tautas brīvības alkas.

Kāds jautāja, vai arī mūsdienās mēs varētu tik vienoti aizstāvēt savu Latviju, iesirmais kungs pārliecinoši atbildēja -  noteikti. Lai gan cilvēku skaits Latvijā ir manāmi sarucis, taču latviešu sīkstums, lepnums un savas zemes mīlestība ir saglabājusies.

Paldies Jurim Celmiņam par atmiņām, par vēstures stundu mūsu skolas audzēkņiem!


balta st.
balta st.

Baltā stunda

Katru gadu mūsu skolā 1.semestris noslēdzas ar svinīgu pasākumu”Baltā stunda”, kurā skolas administrācija pasaka paldies skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās,pasaka paldies skolotājiem par ieguldīto darbu. Kopskaitā atzinības  saņēma 131 skolēns. Klašu grupā no 1.-4.klasei paldies tika teikts 87 skolēniem, posmā no 5.-9.klasei atzinības saņēma 44 skolēni.

Skolas direktore Līga Zaķe un direktores vietniece mācību jomā Inita Pabērza ar gandarījumu pasniedza skolēniem atzinības par labām un teicamām sekmēm un dāvināja pildspalvu ar skolas nosaukumu. Direktore savā apsveikumā uzsvēra, ka skolas kolektīvs lepojas ar šādiem skolēniem, aicināja arī pārējos sasparoties  un uzlabot sekmes. Viņa mudināja ikvienu izbaudīt Ziemassvētku brīnumu kopā ar ģimeni, lai visiem pietiktu sirds siltums un novēlēja jaukas brīvdienas.

Apsveikumus papildināja  6.a klases skolēna Rainera muzikālais priekšnesums, kādas dzejas rindas par gaišajiem un baltajiem Ziemassvētkiem, un dziesma „ Uzsniga sniedziņš balts”, kuru izpildīja 9.klases Laura, Sandris un Ruslans.

ruku sal.
ruku sal.

Rūķu salidojums

20.decembrī mūsu skolā notika Rūķu salidojums, kurā piedalījās rūķi no 1.-4. klasēm. Lielais Rūķis-skolotāja Elīna Zvēra - aicināja visus kopā sagaidīt Ziemassvētkus. Lai Ziemassvētkus sagaidītu, daudz dažādu darbiņu jāpaveic pirms tam. Tāpēc rūķi no 2.klasēm meklēja eglīti un mežā satikās ar Meža veci.1.klases rūķēni iedejoja Ziemassvētkos ar lustīgām dejām.3.klases mazie rūķīši sasauca sniedziņu un aicināja māmiņu cept piparkūkas. 4.klases aicināja sagaidīt Ziemassvētkus ar dvēselisko baltumu un tīrību sirsniņās.

Salidojuma noslēgumā visi priecīgi vienojās kopīgā dziesmā “Zvaniņš skan…”. Skolēnu actiņās bija prieks par paveikto, un vecāki priecājās par bērnu priekšnesumiem.

Paldies klašu audzinātājām un mūzikas skolotājai Valdai Liepiņai par darbošanos ar skolēniem, lai visiem būtu patīkams 1.semestra noslēgums!

reiz ziem
reiz ziem

Reiz Ziemassvētkos…

Ziemassvētku koncerts 5.-9.klasēm iesākās ar smeldzīgu melodiju:”Sniegs likās tik balts un mirdzošs….reiz manā bērnībā.” Koncerts bija veidots kā Kārļa Skalbes atmiņu stāsts par Ziemassvētkiem. Stāsts caurvijas koncertam, un to izstāstīja skolotājas Tamāra Balode un Gita Šverina. Koncertā skanēja Ziemassvētku dziesmas  5.a,7.a un 8.a klases skolēnu  izpildījumā.

     ”Sniegpārsliņas deju” izdejoja 5.-8.klases meitenes. Klasiskās mūzikas skaņās aicināja ieklausīties 6.a klases skolnieks Voldemārs Spunde un skolotāja Natālija Volkonovska.

Un kad sveču liesmiņas iekvēlojās 6.klases ansambļa rokās, klusi un smeldzīgi ieskanējās “Klusa nakts, svēta nakts…”.

“Es savā Tēvzemē…”

Novembris –mūsu valsts dzimšanas dienas mēnesis. Šogad svētku sajūtas bija īpašākas, jo svinam Latvijas simtgadi, tādēļ skolā visu mēnesi valdīja patriotiska noskaņa.

Klases audzinātājas kopā ar skolēniem veidoja svētku noformējumu klašu telpās, bija dažādas izstādes klasēs, audzināšanas stundās daudz tika runāts par vēsturiskajiem notikumiem, kuri ietekmēja Latvijas Valsts dibināšanu. Eseju un dzeju konkursi literatūras stundās, prezentāciju veidošana vēstures stundās mudināja skolēnus apzināties  piederības sajūtu savai valstij, savam novadam un pilsētai.

Bagātīgu emociju gammu skolas kora dalībnieki izjuta piedaloties koncertā “Latvijas gadsimts”, kurš notika 9.novembrī “Arēnā “Rīga””.

Lepnas par savējiem jutās deju skolotājas Tamāra Balode un Elīna Zvēra, jo 5.-6.klašu deju kolektīvs piedalījās koncertā “Manas domas par Tevi…,” kuru organizēja Tukuma novads 13.novembrī Tukuma kultūras namā.

Patīkams notikums bija Z.A.Meirovica pieminekļa atklāšana 15.novembrī, kurā mūsu skolai bija uzticēts uzņemt pasākuma dalībniekus un viesus. Skolā viesojās daudzi zināmi sabiedriskie darbinieki un valsts amatpersonas.

16.novembra rīts skolā iesākās ar svinīgo audzināšanas stundu katrā klasē. Kādā klasē bija svētku kliņģeris, citā notika filmu demonstrējumi, vēl kādā skanēja dzeja un dziesmas par Latviju. Skolotāja Inga Orbidāne bija sagatavojusi dziedāšanas maratonu, kurā 1.-4.klašu skolēni izdziedāja 100 rindiņas no dažādām latviešu tautasdziesmām.

“Latvietim jau nevajag daudz,-

Savu māju, pašam savu sētu…”

Ar šīm Dinas Bitenas – Sirmās dzejas rindām iesākās Valsts svētku koncerts,21.novembrī. Skolēni izdejoja un izdziedāja Latvijas simtgadi.

 

Dziesmu un deju spēle - koncerts “Manas domas ir par Tevi…”

dejotaji
dejotaji

2018. gada 13. novembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā izskanēja krāšņa muzikāla dziesmu un deju spēle - koncerts ”Manas domas ir par Tevi... ”, kurā piedalījās Tukuma un Engures novadu izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu mūzikas un deju kolektīvi.

Koncerts tika rīkots Latvijas Republikas pirmā ārlietu ministra, Ministru prezidenta, viena no Latvijas valsts dibinātājiem Z. A. Meierovica piemiņai un viņam veltīta pieminekļa atklāšanai Tukumā.

  1. A. Meierovics bija dedzīgs cilvēks ar skaidru savas Latvijas redzējumu. Ar skaidru vīziju nākotnē, kurš savu Latviju uzbūvēja no sev un savai tautai svarīgām lietām. Ķieģelīti pa ķieģelītim, stiprinot kopīgu tautas gribu un apziņu, veidojot stipru un paliekošu mūri.

Paldies koncerta sponsoriem par sarūpētajām, garšīgajām dāvaniņām bērniem.

Koncertā piedalījās arī mūsu Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīva „Pastariņi” 4.-5. klašu grupa:

Loreta Pūkaine 4.b                                          Sofija Rezanoviča 5.b                         Renārs Fekļistovs 5.a 

Katrīna Strautmane 4.b                                   Madara Štipenbaha 5.b                       Dominiks Rodrigo Pastors 5.a

Samanta Bumbiere 4.b                                    Viktorija Šatalova 5.b                         Viesturs Kokins 5.a

Sandija Elizabete Henzele 4.b                                    Emma Herta Dommere 5.b    

Krists Glāznieks 4.b                                        Nellija Emīlija Saulīte 5.b

Kaspars Vistopols 4.b                                     Uldis Mārtinsons 5.b

Roberts Dolmatovs 4.b                                   Laura Melne 5.b

Martins Āboliņš 4.b

Paldies bērniem par izturību un vecākiem par atbalstu!                                       

Kolektīva vadītājas Tamāra Balode un Elīna Zvēra

IMG_5446_martindiena
IMG_5446_martindiena

“Ja Mārtiņdiena miglaina, ziema būs silta….”

Tiešām tīrumi un meži no rīta rotājās miglas vālos, vēlāk jau parādījās saulīte. Te nu atkal būtu jāmeklē kāds ticējums. Mārtiņdiena skolā mūs pārsteidza ar ķekatnieku ciemošanos sākumskolas klasēs. Skolas domes jaunieši iejutās ķekatnieku lomā- stāstīja, runāja tautasdziesmas un ticējumus par Mārtiņiem.

Lustīga dejošana notika skolas zālē, kurā skolotāja Elīna mācīja pirmklasniekiem deju “Dipu dapu lācis nāk”.

1.a klases bērni un audzinātāja Mārtiņdienu svinēja kopā ar vecākiem. Audzinātāja Rudīte stāsta:” Ierodoties ciemos pie Romualda Mārtiņdienas priekšvakarā, sparīgi  dziedājām: |”Kas rīb, kas klaudz pār pagalmiņu…”.Mēs t  ikām sirsnīgi sagaidīti un mīļi uzņemti.

Romualda mamma mācīja atpazīt graudus, mīcīt maizes mīklu, veidot kukulīšus. Kopā ar Romualda tēti nesām malku un kurinājām maizes krāsni. Kamēr mīkla rūga, gājām rotaļās un dančos. Kurinājām ugunskuru un cepām ugunskura maizi. Tā gan bija garda! Un atkal rotaļas.

Tā pagāja stundas...un maizīte gatava- brūnu un smaržīgu ņēmām ārā no krāsns. Jauki laiku vadīt kopā!

Paldies Romualda vecākiem par iemaņām maizes mīklas mīcīšanā un cepšanā, par jauko uzņemšanu! Paldies bērnu vecākiem par atbalstu un piedalīšanos!”

 

DSCF7701
DSCF7701

Simtgades PUTRA!

Skolā 2018.gada 10.un 11.oktobrī norisinājās konkurss “Latvijas simtgades Putra”. Šogad šis pasākums bija veltīts simtgadei, kurā aicināja skolēnus apzināties mūsdienu Putras ēšanas tradīcijas.1.-4.klašu skolēni pieteica savu dalību konkursā, un mēs iekļuvām “simtniekā”, tas nozīmē, ka ieguvām nelielas balviņas no “Rīgas Dzirnavnieka”.

Pirmās un otrās klases skolēni kopā ar audzinātājām vārīja lielo “grāpi” ar Putru, meitenes klāja galdu, un visi gardām mutēm cienājās.

Skolēniem bija arī uzdevums uzrakstīt savas garšīgākās Putras recepti, te noteikti palīdzēja māmiņas. Receptes bija visdažādākās.

Klases audzinātājas bija izdomājušas atraktīvu veidu, kā mazos ēdājus mudināt ēst veselīgi!

 

 

 

 

Ne tikai dzied, bet arī atpūšas!

Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas mūzikas skolotāja Valda Liepiņa 12.oktobrī organizēja saviem koristiem interesantu ekskursiju. 

20181012_120645 (1) (1)
20181012_120645 (1) (1)

Skolēni devās uz Rīgu. Vispirms tika apmeklēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kurā skolēni uzzināja par Rīgas vēsturi sākot ar pilsētas dibināšanu 1201. gadu un beidzot ar 20. gadsimta pirmo pusi. Ar interesi jaunieši vēroja senās lietas un dokumentus, klausījās gida stāstījumā. Iejutās kāda cita “ādā”, pielaikojot tērpus  no dažādiem gadsimtiem.

            Lai skolas dziedātāji saprastu, kā kora nodarbības notiek citās skolās, ekskursija turpinājās Rīgas Doma kora skolā. Skolēni piedalījās kora stundā, vēroja pedagogu un skolēnu savstarpējo sadarbību, kā arī paši iemēģināja balsis dažādos vingrinājumos. Patīkams pārsteigums bija tikšanās ar Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti Airu Birziņu. Viņa vadīja nodarbību, un “mūsējiem “bija iespēja padziedāt augsti profesionāli novērtētās diriģentes vadībā.

Garīgi un emocionāli uzlādēti, skolēni ekskursiju turpināja ar fiziskām aktivitātēm batutu pasaulē “JUMP SPACE”. Pēc tam noguruši, bet priecīgi par ekskursiju devās mājās.

Paldies skolotājai Valdai Liepiņai, kura savējiem neliek tikai dziedāt, bet arī domā, kā jauniešiem sagādāt atpūtu!

Sagatavoja direktores vietniece audzināšanas jomā Maira Vimba

 

 

 

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas