Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Laura
Laura

   Skolas bibliotēkā pieejamas jaunas grāmatas, kurās daudz interesantas, aizraujošas, noderīgas un komiskas lasāmvielas gaida tieši Tevi!


   Vēlam veiksmi un iedvesmu 2. a klases skolniecei, Laurai Krukovskai, Tukuma, Jaunpils, Engures skolas bibliotēku 1.-7. klašu skolēnu radošo darbu konkursā „Mazajam ganiņam pa pēdām” .Skola var būt lepna par jaunām un plašām bibliotēkas un lasītavas telpām, kuras atrodas skolas jaunajā piebūvē. Telpas tika atklātas 2014.gada 30.septembrī. Bibliotēkā jūs sagaidīs laipna un zinoša bibliotekāre Kristīne Zolte.


Skolas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un lietošanas nosacījumi:

20160926_102405
20160926_102405

Daiļliteratūra: proza, dzeja, dramaturģija (maziem un lieliem);
Tematiskā literatūra: nozaru literatūra;
Uzziņu literatūra: vārdnīcas, enciklopēdijas, seriālizdevumi;
Konkrētas informācijas meklēšana un atlase;
Mācību grāmatas un metodiskā literatūra;
Audio un video materiāli (skolotājiem);
Periodika: avīzes un žurnāli;
Galda spēles;
Kopēšana, izmantojot apmeklētāja papīru;
Bezmaksas wi-fi internets.

   Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas. Par pieprasīto literatūru vienojas mutiski un rakstiski. Mācību grāmatas saņem klašu audzinātāji, uz vienu mācību gadu, un tās izdala skolēniem. Individuāli grāmatas saņem un nodod skolēni, kas skolā iestājas vēlāk (mācību gada laikā). Skolēni un bibliotēkas lasītāji ir atbildīgi par grāmatu fizisko stāvokli un nozaudēto iespieddarbu atvietošanu.
   Par Lasītāju var kļūt ikviens mūsu skolas skolēns, skolotājs, darbinieks. Vienmēr laipni gaidīti ir skolas absolventi un skolēnu vecāki.
   Skolas bibliotēkā tiek veidotas tematiskas izstādes, tiek organizēti konkursi un pasākumi, bibliotekārās stundas. Telpas tiek izmantotas semināriem un sanāksmēm.
   Skolas skolēni, vecāki, darbinieki, absolventi tiek aicināti atbalstīt akciju “Draudzīgais aicinājums”. “Draudzīgais aicinājums” ir 1935. gada 28. janvārī K. Ulmaņa iedibināta akcija, aicinājums dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām.

 

20160322_090117-1
20160329_121713
20160506_130409
20160509_085344
20160915_120342
20160915_134023
20160922_095548
20160926_102405
binliotekas_jaunas_gramatas
Laura
 • 20160322_090117-1
 • 20160329_121713
 • 20160506_130409
 • 20160509_085344
 • 20160915_120342
 • 20160915_134023
 • 20160922_095548
 • 20160926_102405
 • binliotekas_jaunas_gramatas
 • Laura
 • Pasākumu kalendārs

  pasakumu kalendars

  Ēdienkarte

  edienkarte

  E- klase

  E klase logo 1

  Labākie sportā

  sport2

  Labākie mācībās

  labakie macibas

  Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

  Direktores vietniece mācību jomā –

  Inita Pabērza t.63122535

  Direktores vietniece audzināšanas jomā –

  Maira Vimba t. 63124570

  Skolotāju istaba – t.63124570 

  Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

  E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv  Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

  Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas