Direktore – Līga Zaķe +371 63122189   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63123261

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Klases audzinātāja darba mapē iekļaujamie materiāli

Titullapa (skola, klase, mācību gads, klases audzinātājs)

 Audzināšanas darba dokumentācija:

 • Mācību gada audzināšanas mērķis, uzdevumi
 • Audzināšanas darba programma, kurā ietverts tematiskais darba plāns mācību gadam
 • Skolēnu izpētes materiāli
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē
 • Vecāku sapulču ,sanāksmju protokoli
 • Iekšējās kārtības noteikumi
 • Informācija par klases piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos, apbalvojumi. Diplomi, pateicības.
 • Informācija par audzēkņa interesēm utt.
 • Informācija par klasē esošajām problēmsituācijām
 • Informācija par ekskursijām, pārgājieniem
 • Testu, aptauju, anketu analīze
 • Drošības instruktāžas

Ekskursijas pieteikuma veidlapa

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA PLĀNS

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv



Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas