Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece izglītības jomā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

programmetajs
programmetajs

Karjeras atbalsta pasākuma ietvaros 2019.gada 11.janvārī skolā notiks tehniski radošā darbnīca” OZObot” un grīdas spēle “Kodu programmētājs”.

Nodarbībās piedalīsies 7.;8.un 9.klases skolēni. Skolēni tiks iepazīstināti ar Programmētāja profesiju un kā veiksmīgāk plānot karjeru.

gut_var dodot
gut_var dodot

Gūt var dodot, gūt var ņemot,

Dodot gūtais neatņemams”    / Rainis/

 

Paldies visiem Rūķīšiem – lieliem un maziem, kuri atbalstīja skolas rīkoto labdarības akciju ”No sirds uz sirdi”. Paldies vecākiem par atbalstu dāvanu sagatavošanā, paldies skolotājiem par pamudinājumu!

14.decembrī direktores vietniece audzināšanas jomā Maira Vimba kopā ar skolēnu domes pārstāvjiem -Paulu Peipāni, Viktoriju Šatalovu, Reini Zvirbuli devās uz pansionātu „ Rauda”, lai sarūpētās dāvaniņas nodotu pansionāta ļaudīm. Meitenes apsveica pansionāta iemītniekus ar Ziemassvētku dzejas rindām, Reinis veltīja mūzikālu apsveikumu.

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas