Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

11_novembris
11_novembris

           Lāčplēša dienas rītā astotie un devītie devās pie A.Z. Meierovica pieminekļa, lai mirkli padomātu par tiem kareivjiem, kuri cīnījās par mūsu Latvijas brīvību.
          Skolēnu Domes priekšsēdētājs Gusts Upmanis aicina savus vienaudžus atcerēties, ka ikvienam jaunietim ir pienākums. Pienākums pret valsti, pret sevi. Gusts uzsver - tikai un vienīgi mēs, jaunā paaudze, būsim tie, kas valsti cels vai laidīs zudībā.
         Skolēnu dziedātās dziesmas papildina šos vārdus. Jauniešu stāja, skanīgās balsis un sarkanbaltsarkanā piespraudīte pie krūtīm dod pārliecību par mūsu jauniešu patriotismu un piederības sajūtu savai valstij.
        Jau vēlā pēcpusdienā skolas pagalmu piepildīja skolēni ar lāpām. Visi vienoti – skolēni, vecāki un skolotāji devās pievienoties Tukuma novada rīkotajam lāpu gājienam.

karjaras_uzl9me
karjaras_uzl9me

 No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

 Vairāk par Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmu VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas