Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

ES regālijas
ES regālijas

 

 

 

 

 

ESF projekts  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ,

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekts tika īstenots no 2017. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. maijam.

 

  

pumpurs1
pumpurs1

   

 ESF projekts SAM 8.3.4."Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  samazināšanai"

2022./2023. mācību gadā Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
2022./2023. mācību gada 1. pusgadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti 13 skolotāji un 12skolēni. 
Projekta ietvaros tika īstenota individuāla pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tika veikti savlaicīgi preventīvie pasākumi. Ikvienam izglītojamam tika izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
• Izveidots individuālais atbalsta plāns;
• Nodrošinātas konsultācijas nepieciešamajos mācību priekšmetos;
• Izglītojamajam bija papildus atbalsts mācību procesa laikā.
Skolas vadības komanda un pedagogi augsti novērtēja iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

 

 

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas