Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Skolas vēsture
PIRMSĀKUMI

veca skola19. gadsimta sākumā, kad visā cariskajā Krievijā, tai skaitā arī Baltijas guberņā, notika skolu tīkla veidošanas, arī Tukumā dibināja jaunu skolu. 1806. g. 30. ( pēc vecā stila 18 V.) dibināta Tukuma Ķeizariskā apriņķa skola jeb Tukuma Kreicskola. Pirmajos pastāvēšanas gados skolā mācījās tikai 6-10 skolēni, tā bija turīgo pilsoņu bērnu privilēģija. Skolas telpās darbojās arī Valsts Tukuma elementārskola.Apriņķa skolas organizators un pirmais skolotājs bija Baumbahs. Ilgus gadus par skolotājiem strādāja Frīdrihs Vilhelms Kaminskis, Eduards Kimmels, Hermans Sadovskis. Plašas sabiedrības ievērību guvuši bijušie apriņķa skolas audzēkņi- ģenerālis Ādams Kreicbergs, dzejnieks, tulkotājs un izdevējs, Latvijas brīvvalsts laikā Rīgas vēstures muzeja direktors Matīss Siliņš, valodnieks Kārlis Mīlenbahs, bioloģijas doktors, daudzu garīga satura grāmatu autors Kārlis Freidenfelds, Tautas rakstnieks Ernests Birznieks- Upītis u. c.

PĀRMAIŅAS SEKO PĀRMAIŅĀM…
Skolas 1. reorganizācija notika 1887./1888. gadā, kad apriņķa skolu pārveidoja par pilsētas skolu. Tagad tajā varēja iestāties arī lauku pagasta skolu un elementārskolu beigušie bērni, un tā bijaveca skola 1 vienīgā plašām lauku un pilsētas iedzīvotāju aprindām pieejamā augstākā skola apriņķi. No tālaika pedagogiem minami Andrejs Zvaigzne, Frīdrihs Jansons, priesteris Jānis Ārents. Absoventu vidū- vēlākais Latvijas brīvvalsts ārlietu ministrs Z. A. Meierovics, Latvijas brīvvalsts 2. saeimas deputāts LU profesors Kārlis Dišlers, Lāčplēša ordeņa kavalieri R. Briesma un Teodors Genšens, Vitauta Lielā ordeņa kavalieris Jānis Balčs u.c.
Gadu gaitā skola reorganizēta vairākkārt: 1912. g. tā kļuva pra Tukuma augstāko tautskolu, 1. Pasaules kara laikā evakuēta, 1918. g. pārveidota par 2. pakāpes padomju skolu, 1919. g. atsākusi darbu Tukumā kā pilsētas vidusskola. Valsts ģimnāzija, Valsts vidusskola, komercskola. Tukuma Valsts vidusskola un Valsts ekonomiskais tehnikums, Tukuma 1. vidusskola, Tukuma E. Birznieka- Upīša astoņgadīgā skola, Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. deviņgadīgā skola- šie visi nosaukumi rakstīti skolas absolventu beigšanas diplomos dažādos laikos. Kopš 1992. g. skolas darbojas kā Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola, un tās ēku rotā Z.A. Meierovicam un P. Lodem veltītas piemiņas plāksnes.

 

Jaunā skolas vēstures ekspozīcija par godu skolas 210 gadu jubilejai.

vesturevesture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šie un citi materiāli skatāmi skolas bibliotēkā

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas