Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Skola
Skola
 

2022./2023. mācību gadā – Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā

Mācās 426 skolēni
Strādā 35 skolotāji.
Skolā ir 18 klašu komplekti.

 

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas  vīzija

 

Skola sekmē vispusīgi attīstīta un lietpratīga skolēna iespējas apgūt zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības; veido sociāli atbildīgu personību, kura ar prieku un interesi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

 

Mācību un audzināšanas darba mērķi un uzdevumi 2022./2023.m.g

   

Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, lai izglītojamie iegūtās zināšanas spētu lietot mainīgās dzīves situācijās.

Uzdevumi:
1. Organizēt un īstenot kvalitatīvu uz kompetencēm balstītu izglītības programmu īstenošanu.
2. Turpināt skolas vadības komandas darbu pārmaiņu vadīšanā, kas motivē pedagogus profesionālai pilnveidei uz izglītības iestādes attīstību un inovācijām.
3. Pilnveidot un nostiprināt audzināšanas darba uzdevumus, to integrēšana mācību procesā, mērķtiecīgi attīstot sasaisti ar dažādiem mācību priekšmetiem.
4. Sekmēt skolas un ģimenes sadarbību, iesaistot izglītojamo vecākus skolas dzīvē un nodrošinot nepieciešamo profesionālo atbalstu.

Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskolas darba plāns 2022./2023. māc. g. >>Skatīt šeit<<

Mūsu klases, uzsākot 2022./2023. mācību gadu

 

1.a kl. (2)
1.a kl. (2)

1.a klase, audzinātāja  Rudīte Miklaševiča

1.b kl. (2)
1.b kl. (2)

1.b klase, audzinātāja  Zanda Zvirbule

 

2_a
2_a

2.a klase, audzinātāja Gunita Oknova

 

2_b
2_b

2.b klase, audzinātāja Inga Orbidāne

 

3_a
3_a

3.a klase, audzinātāja Kristīne Zolte

3.b (2)
3.b (2)

3.b klase, audzinātāja Vita Pavlovska

4.a kl.
4.a kl.

4. a klase, audzinātāja Valentīna Celmiņa

4.b (2)
4.b (2)

4.b klase, audzinātāja Kristīne Hiršfelde

5.a kl. (2)
5.a kl. (2)

5.a klase, audzinātāja Indra Būmane

 

5_b
5_b

5.b klase, audzinātājaInita Šteinerte 

6.a kl. (2)
6.a kl. (2)

6.a klase, audzinātāja  Agnese Sprūģe

6.b kl. (2)
6.b kl. (2)

6.b klase, audzinātāja  Sarmīte Krūmiņa

7.aaa
7.aaa

7.a klase, audzinātājas Ilze Bērtaite

7.b kl.
7.b kl.

7.b klase, audzinātāja Inga Kuple

8.a kl. (2)
8.a kl. (2)

8.a klase, audzinātāja Ilvars Ruņģis

 

 

8.b (2)
8.b (2)

8.b klase, audzinātāja Zita Krūmiņa

9a (3)
9a (3)

9.a klase, audzinātāja Ilga Jēgere

9.b klase (2)
9.b klase (2)

9.b klase, audzinātāja  Gita Šverina

 

 

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas