Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

 RĪKOJUMS
Tukumā

13.05.2022. Nr. EBU/1-9/22/31


Par izglītības programmu īstenošanai
izmantojamo mācību literatūruAPSTIPRINĀT Skolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu (pielikumā) 2022./2023. mācību gadam.

Pamatojums: Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumu Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.punkta 3.14.apakšpunktu


Direktore L. Zaķe

Grāmatu saraksts

Bibliotēkas darba plāns 2022./2023.māc. g.

   

       Bibliotēkā tiek rīkoti dažādi pasākumi, semināri, konkursi un bibliotekārās stundas. Katru gadu paši mazākie lasītāji tiek aicināti uz bibliotekāro stundu “Kur dzīvo grāmatas?”, lai iepazītos ar bibliotēkas telpām, krājumu un lietošanas noteikumiem. Bibliotēkas vadītāja Kristīne Zolte pirmklasniekus iepazīstina ar bibliotēku un laipni pastāsta par grāmatām, kuras varētu mazākos interesēt.
Skolā izveidojusies tradīcija Draudzīgā Aicinājuma dienā – 28.janvarī, katrs klases kolektīvs dāvina skolas bibliotēkai kādu jaunu grāmatu. “Paldies skolēniem un vecākiem par atbalstu! “smaidot saka skolotāja Kristīne

biblioteka
biblioteka
  

biblioteka_2
biblioteka_2

                        

biblioteka_1
biblioteka_1
     
biblioteka_3
biblioteka_3

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2022
 
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu jauniešu un vecāku žūrija«;
• Grāmatas ir neaizstājamas, lai izaugtu gudra, zinātkāra, izglītota un veiksmīga Latvijas nākamā paaudze!;
• Grāmatas lasot, bērns mācās sajust un saprast pasauli, iemācās sekot saviem iedomu tēliem un atgriezties, apzināties savu vietu starp fantāziju un realitāti;
• Uzdevums: izlasīt 7 grāmatas līdz februārim; aizpildīt elektronisku anketu;
• Iespēja saņemt nelielas balviņas un piedalīties noslēguma pasākumā maijā – “Lielie lasīšanas svētki”.
Biblioteka1
Biblioteka1
 
Biblioteka
Biblioteka
 

 

 

 

      Skola var būt lepna par jaunām un plašām bibliotēkas un lasītavas telpām, kuras atrodas skolas jaunajā piebūvē. Telpas tika atklātas 2014.gada 30.septembrī.


Skolas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un lietošanas nosacījumi:

Daiļliteratūra: proza, dzeja, dramaturģija (maziem un lieliem);
Tematiskā literatūra: nozaru literatūra;
Uzziņu literatūra: vārdnīcas, enciklopēdijas, seriālizdevumi;
Konkrētas informācijas meklēšana un atlase;
Mācību grāmatas un metodiskā literatūra;
Audio un video materiāli (skolotājiem);
Periodika: avīzes un žurnāli;
Galda spēles;
Kopēšana, izmantojot apmeklētāja papīru;
Bezmaksas wi-fi internets.

   Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas. Par pieprasīto literatūru vienojas mutiski un rakstiski. Mācību grāmatas saņem klašu audzinātāji, uz vienu mācību gadu, un tās izdala skolēniem. Individuāli grāmatas saņem un nodod skolēni, kas skolā iestājas vēlāk (mācību gada laikā). Skolēni un bibliotēkas lasītāji ir atbildīgi par grāmatu fizisko stāvokli un nozaudēto iespieddarbu atvietošanu.
   Par Lasītāju var kļūt ikviens mūsu skolas skolēns, skolotājs, darbinieks. Vienmēr laipni gaidīti ir skolas absolventi un skolēnu vecāki.
   Skolas bibliotēkā tiek veidotas tematiskas izstādes, tiek organizēti konkursi un pasākumi, bibliotekārās stundas. Telpas tiek izmantotas semināriem un sanāksmēm.
   Skolas skolēni, vecāki, darbinieki, absolventi tiek aicināti atbalstīt akciju “Draudzīgais aicinājums”. “Draudzīgais aicinājums” ir 1935. gada 28. janvārī K. Ulmaņa iedibināta akcija, aicinājums dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām.

 

20160322_090117-1
20160329_121713
20160506_130409
20160509_085344
20160915_120342
20160915_134023
20160922_095548
20160926_102405
binliotekas_jaunas_gramatas
Laura
 • 20160322_090117-1
 • 20160329_121713
 • 20160506_130409
 • 20160509_085344
 • 20160915_120342
 • 20160915_134023
 • 20160922_095548
 • 20160926_102405
 • binliotekas_jaunas_gramatas
 • Laura
 • pasakumu kalendars

  edienkarte

  E klase logo 1

  Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

  Lietvede– t. 25448377

  Skolas adrese – 

  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

  E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


  Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

  Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas