Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Klases audzinātāja darba mapē iekļaujamie materiāli

Titullapa (skola, klase, mācību gads, klases audzinātājs)

 Audzināšanas darba dokumentācija:

 • Mācību gada audzināšanas mērķis, uzdevumi
 • Audzināšanas darba programma, kurā ietverts tematiskais darba plāns mācību gadam
 • Skolēnu izpētes materiāli
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē
 • Vecāku sapulču ,sanāksmju protokoli
 • Iekšējās kārtības noteikumi
 • Informācija par klases piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos, apbalvojumi. Diplomi, pateicības.
 • Informācija par audzēkņa interesēm utt.
 • Informācija par klasē esošajām problēmsituācijām
 • Informācija par ekskursijām, pārgājieniem
 • Testu, aptauju, anketu analīze
 • Drošības instruktāžas

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA PLĀNS

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas